Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti / poštová adresa

AOI s.r.o.
Jelačičova 3
821 08 Bratislava

IČO: 43 898 629
DIČ: 2022523503
Obch. register vedený pri Okr. súde Bratislava I. Odd. Sa vložka č; 49861/B

Tel. (24/365 podpora) /email

tel. +421 907 219581
email: aoi@aoi.sk

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava
Číslo účtu: 4005915830
Kód banky: 7500
IBAN: SK17 7500 0000 0006 0275 3763
SWIFT kód: CEKOSKBX